Geometr wykonuje następujące prace geodezyjne:

- pomiary sytuacyjno-wysokościowe dla potrzeb projektowych
- tyczenia i inwentaryzacje powykonawcze obiektów i urządzeń podziemnych
- geodezyjna obsługa inwestycji
- podziały, rozganiczenia, scalenia działek
- regulacje stanów prawnych

Geometr wykonuje również prace geologiczne dla potrzeb opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskich.
 

Geometr
ul. Wita Stwosza 77
25-449 Kielce
tel/fax: 041-362-68-14
kom: +48 509-730-099